Nuoret ja ilmastonmuutos

Tutkimusten mukaan valtaosa nuorista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tämä on luonnollista, sillä muutoksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ympäristössä ja yhteiskunnassa tulevat kasvamaan tulevina vuosikymmeninä, heidän aikuisuudessaan.

Paljon on puhuttu ilmastoahdistuksesta, mutta nuorissa on myös optimismia ja ratkaisuhakuisuutta. Sanomalehtien Liiton/Kantar TNS:n toteuttamassa Nuoret, media ja ilmastonmuutos-tutkimuksessa vastaavat toivoivat eniten juuri sisältöä jossa kerrotaan miten ilmastonmuutos voidaan ratkaista.

Nuoret myös toivovat että heidän äänensä kuuluisi ilmastoasioissa paremmin. Nuorisobarometreissä enemmistö toivoo että tuotantoa ja kulutusta tulisi vähentää, että jatkuvasti kasvava talous on mahdottomuus ja että ratkaisujen tulee olla kestäviä ja oikeudenmukaisia.

Miten nuoret sitten voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen?

Ulkoministeriö on koonnut hyvän tietopaketin maailma2030.fi sivustolle. Mukana on infoa sekä poliittisen vaikuttamisen väylistä että arjen pienistä ilmastoteoista.