Riina: Meri on ilmastonmuutoksen katalyytti, kärsijä – ja potentiaalinen pelastaja

Ilmastonmuutos kurittaa meriä monin tavoin, esimerkiksi kuihduttamalla niiden eliölajien monimuotoisuutta ja jopa tuhoamalla kokonaisia elinympäristöjä. Merten epätasapaino taas puolestaan vaikuttaa negatiivisesti koko planeetan ja sen asukkaiden elinolosuhteisiin. Jos merten valtavaa energiavarastoa hyödynnettäisiin uusiutuvan energian tuotannossa, voisi kärsijän rooli kääntyä pelastajaksi.

Yksittäisen ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla valinnoillaan ei tule väheksyä, mutta nopeampia ja näkyvämpiä tuloksia saadaan vaikuttamalla energiantuotantoon. Tulevaisuudessa uusiutuvan energian tulisi kattaa jopa 80% maailman energiantuotannosta, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä.

Tällä hetkellä uusiutuvan energian markkinoita hallitsevat aurinko ja tuuli, mutta yksin niiden avulla emme pääse asetettuihin tavoitteisiin. Aaltovoima on valtava, hyödyntämätön resurssi, jonka palettiin lisäämällä muuttuu tilanne ratkaisevasti paremmaksi.

Merta voidaankin ajatella maailman suurimpana akkuna. Aurinko luo tuulet, ja tuuli aallot. Kun pilvet peittävät auringon ja tuulet ovat tyyntyneet, on kaikki syntynyt energia varastoituna meren lakkaamattomaan liikkeeseen. Vain 0,1 prosentilla merten liikkeen kokonaisenergiasta voitaisiin kattaa koko maailman energiantarve viiteen kertaan.

Teknologia tavoittaa jo tarpeen, vaan onko tahtoa?

Vaikka aaltoenergiateollisuus on lapsenkengissä verrattuna esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimateknologiaan, on sähkön tuottaminen aaltoenergialaitteilla silti jo tätä päivää.

AW-Energy Oy:n kehittämä laite, WaveRoller, on 10 x 18 metrin kokoinen levy, joka saranoidaan meren pohjaan betonisen alustan päälle. Levy liikkuu aallon mukaisesti keräten liike-energian vieressä sijaitsevaan, hieman junavaunua muistuttavaan tehontuottoyksikköön, jossa energia muutetaan sähköksi. Tehontuottoyksiköstä sähkö ohjataan kaapelia pitkin rantaan ja osaksi julkista sähköverkkoa. Suomessa WaveRolleria ei valitettavasti voida hyödyntää, sillä laite vaatii toimiakseen riittävän aaltoresurssin, jota ei Itämereltä löydy.

Laite on suunniteltu niin, ettei se haittaa ympäristöä. WaveRollerin käyttö ei tuota lainkaan päästöjä. Sen betonialusta toimii jopa keinotekoisena riuttana, joka muodostaa elinalustan esimerkiksi simpukoille ja kasveille, jotka puolestaan houkuttelevat paikalle kaloja ja muita mereneläviä. Tästä pitävät erityisesti alueen kalastajat, joille WaveRoller merkitsee suurempia saaliita. Merenpohjaan asennettu aaltofarmi, eli useampi WaveRoller-laite taas estää ryöstökalastusta, sillä valtavat laitteet rikkovat pohjatroolaukseen käytetyt verkot. Tästä hyötyvät niin luvalliset pienelinkeinokalastajat kuin luontokin.

Täydentämällä uusiutuvan energian paletin aaltoenergialla ratkaisisimme tämän hetken ongelman: pilvisellä ja tuulettomalla säällä tuotantoon tulee laskupiikki, jota paikataan fossiilisilla polttoaineilla. Löytämällä järkevän tasapainon uusiutuvien energiamuotojen välille pystyisimme tekemään merkittävän muutoksen maailman päästötilanteeseen. Optimaalitilanteessa aaltoenergiaa tuettaisiin samalla tavoin kuin aurinko- ja tuulivoimaa ja fossiilisiin polttoaineisiin turvauduttaisiin vain pakon edessä. Tämä taas vaatii toteutuakseen selkeitä arvovalintoja ja käytännön toimia päätöksentekijöiltä ympäri maailman. Tahto tukea aaltovoiman kehitystä ja käyttöönottoa tarkoittaa käytännössä esimerkiksi yhtäläistä tariffijärjestelmää kuin aurinko- ja tuulivoiman kannattavuuden avuksi on jo luotu. Kaikkia hyödyttävään lopputulokseen päästään kapeakatseisen kilpailun sijaan yhteistyöllä ja kokonaisajattelulla.

Riina Rinkinen on AW-Energy Oy:n viestintäpäällikkö, jolle meri merkitsee ihmisyyteen ja olemassaoloon juurruttavaa voimaa. Pienen pojan äitinä Rinkiselle on tärkeää tehdä eettisen tarkastelun kestävää työtä kestävän kehityksen ja paremman tulevaisuuden hyväksi.

AW-Energy on tukenut Ilmastonmuuttajien toteutumista.