Laura: Kirjoittakaa mistä tahansa muusta paitsi jääkarhuista

 

Joulun alla sosiaalisessa mediassa kiersi luonnonsuojelijoiden Kanadan arktisilla alueilla ottama kuva nääntyvästä jääkarhusta. Kuvassa nälkiintynyt valkoinen karhu raahustaa viimeisillä voimillaan lumettomalla maalla. Jääkarhu nousi nopeasti ilmastonmuutoksen symboliksi: arktinen lumi ja jää hupenevat kovaa vauhtia, jääkarhujen elintila pienenee ja ravinnonsaanti vaikeutuu.

Jääkarhut ovat jo pitkään olleet ilmastonmuutoksen uhrien symboleja. Tummasilmäinen nalle vetoaa. Jääkarhujen ahdingon yhteys ilmastonmuutokseen on helppo ymmärtää: kun arktisilla alueilla lumi ja jää sulavat, niillä ei ole paikkaa, minne mennä.

Ilmastonmuutoksessa on kuitenkin kyse paljosta muustakin kuin jääkarhuista. Jokainen eliölaji joutuu kohtaamaan muuttuvat olosuhteet. Jokainen ihminen asemoi itsensä tavalla tai toisella suhteessa ilmastonmuutokseen. Jokainen yhteiskunnan ala joutuu pohtimaan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen nyt ja tulevaisuudessa, ja mitä alalla tulisi tehdä.

Ilmastonmuutoksen luonnontiede on kiehtovaa. Ilmastojärjestelmän toiminta on monimutkaista ja sen muutosten ymmärtäminen avain tulevaisuuden ymmärtämiseen. Menneet ilmastonmuutokset ovat hyvin perustavanlaatuisella tavalla linkittyneet elämän kehitykseen maapallolla ja ihmiskunnankin historian vaiheisiin. Esimerkiksi kylmät ilmastonvaihtelut 500-luvulla vaikuttivat kansainvaelluksiin Euroopassa. Tulevaisuudessa Välimeren alueen kuivuminen ja kuumuus heikentävät merkittävästi elinolosuhteita alueella. Euroopan kansainvaellusten aikaan 500-luvulla ihmisiä oli maapallolla noin 200 miljoona. Vuonna 2018 jo seitsemän miljardia. Kuinka saamme ruoan riittämään kaikille? Kuinka takaamme riittävän elintason, koulutuksen ja rauhan kaikille – samalla kuin vähennämme ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt nollaan vuoteen 2070 mennessä? Tulevaisuudessa mielikuvituksellisetkin ideat voivat olla tarpeen!

Ilmasto.nyt-materiaali tarjoaa peruskattauksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista ekosysteemeihin ja ihmisyhteisöihin, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Materiaalista löytyy myös haastatteluja eri yhteiskunnan toimijoilta siitä, miten ilmastonmuutos näkyy eri puolilla yhteiskuntaa tällä hetkellä. Video Ilmastonmuutos ja ihmisyys haastaa pohtimaan ilmastonmuutoksen syviä taustavirtauksia. Materiaali on tarkoitettu korkeakouluille, mutta soveltuu hyvin itseopiskeluun esimerkiksi lukiolaisille tai kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Esitänkin kirjoituskilpailuun osallistujille toiveen: kirjoittakaa mistä tahansa muusta paitsi jääkarhuista.

Laura Riuttanen on meteorologian tutkijatohtori ja Ilmasto.nyt-hankkeen koordinaattori Helsingin yliopistossa.
.

www.ilmastonyt.fi