Jouni: Elämäni pyörii veden ympärillä

 

Kuva: Pavlina Jane

 

Vesi on peruselementti. Se määrittelee monimutkaisesti kaikkea mitä teemme. Vesi vaikuttaa kaikkeen ja mahdollistaa kaiken. Yhteiskunnat, teollisuus ja ekosysteemit ovat täysin riippuvaisia vedestä. Nyt siitä on tulossa yksi ilmaston lämpenemisen näkyvimmistä uhreista.

Alakoulussa opimme, että vesi kiertää luonnon kiertokulussa, ja että elämä siksi on mahdollista tällä sinisellä pallolla keskellä tätä tyhjyyden nurkkaa. Ilmaston lämpeneminen on kuitenkin nyt muuttamassa ja on jo muuttanut tuon tiedon paikkaansa pitävyyttä. Pohjavesi ei enää palaudu eri puolilla maailmaa riittävän nopeasti, eikä vesi enää kierrä luonnossa kuten ennen. Me käytämme jo enemmän vettä kuin luonto ehtii palauttaa takaisin. Näin sen laatu huononee. Kuivuus leviää monilla alueilla.

Ilmastonlämpenemisen ja esimerkiksi urbanisoitumisen yhteisvaikutus aiheuttaa dramaattisia muutoksia. Vesien lämpötilojen nousu joissa, järvissä ja varavesialtaissa saa aikaan veteen liuenneen happimäärän laskun, joka taas aiheuttaa stressiä esimerkiksi kaloille, hyönteisille ja äyriäisille ja heikentää veden laatua. Toisaalta suuremmat alueelliset hetkittäiset sademäärät aiheuttavat aiempaa suuremman määrän haitallisten saasteiden pääsyä valumina vesiin. Vaikutus voi olla myös suurten alueellisesti keskittyneiden keskuspuhdistamojen ajoittainen ylikuormitustilanne. Silloin puhdistamot joutuvat purkamaan osan jätevedestä puhdistamattomana vesistöön, esimerkiksi suurissa kaupungeissa. Näin vaikutuskehät kiihtyvät ja kasvavat koskettaen elämänaloja luonnon monimuotoisuudesta talouteen.

Me tarvitsemme vettä kaikkeen ja kaikkialla. Vaikeuttamalla peruselementtimme toimivuutta me luomme monitasoisia ja moniulotteisia ongelmia tulevaisuuteen osana ilmastonlämpenemisen vaikutusta.

Meidän tulee jo ymmärtää, että esimerkiksi jäteveden puhdistamiseen ja sen kierrättämiseen paljon tehokkaammin on tarve jo nyt. Lainsäädännön tulee ohjata yhteiskuntaa toteuttamaan huomattavasti tiukemmin veden puhdistukseen liittyviä asioita. Vanhoista tavoista on luovuttava ja uutta teknologiaa on kehitettävä ja käytettävä turvaamaan niin pohjavesiämme, jokiamme ja järviämme, kuin myös vaikkapa maailman saastuneinta merialuettamme, Itämerta, jonka tila on häpeäpilkku kaikille tuon meren reunavaltioille jo nyt.

Muutaman kymmenen vuoden sisällä miltei puolet jo tämän sinisen pallon asukkaista elää vakavan vesistressin parissa päivittäin.  Kukaan ei osaa arvioida varmuudella, mitä oikeasti tapahtuu, kun luonnon vedenkierron häiriintyminen tällä tai lisääntyvällä vauhdilla jatkuu.

Pidetään siis vedestämme huolta, ilman sitä unelma nimeltä ihminen kuivuu pois aikojen saatossa.

Jouni T. Laine on kotimaisen, ympäristöystävällisiä jätevedenpuhdistuslaitteistoja valmistavan Clewer-konsernin johtaja.